is er een vergunning voor het vervaardigen van handdesinfecterend middel

  • Huis
  • /
  • is er een vergunning voor het vervaardigen van handdesinfecterend middel

wetten.nl - Regeling - Wet wapens en munitie - BWBR0008804- is er een vergunning voor het vervaardigen van handdesinfecterend middel ,1 Het is verboden een wapen van categorie I te vervaardigen, te transformeren, voor derden te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, te doen binnenkomen of te doen uitgaan. 2 Onze Minister kan, onverminderd artikel 9, ontheffing verlenen van een of meer verboden genoemd in het eerste lid, met het oog op: a.RICHTLIJN (EU) 2017/ 1572 VAN DE COMMISSIE - van 15 ...een vergunning voor het in de handel brengen vallen, uitvoeren overeenkomstig de infor matie die in de aanvraag van die vergunning voor het in de handel brengen is ver meld. 2. De lidstaten ver plichten de fabr ikant op gezette tijden zijn fabr icagemethoden te evalueren in het licht van devergunning nodig om handdesinfecterend middel in het VK te ...

Staatscourant 2012, 8342 | Overheid.nl > Officiële ...- vergunning nodig om handdesinfecterend middel in het VK te vervaardigen ,In het Besluit OM-afdoening (p.m. Stb.), zoals dit per 1 mei 2012 is gewijzigd, is krachtens artikel 257ba, eerste lid, Sv voor onderscheidenlijk: 1) daarin aangewezen zaken betreffende misdrijven of overtredingen in de sfeer van de milieuwetgeving, voor zover die ...

heb ik een vergunning nodig om handdesinfecterend middel ...

FAQ's | Keylite Dakramen- heb ik een vergunning nodig om handdesinfecterend middel te vervaardigen ,Heb je een vergunning nodig voor een Daglichtspot?Niet voor de kleinere maten, aangezien er geen verschil is met een schoorsteen of een rookkanaal. Als het gebouw op de monumentenlijst is geplaatst of zich in een gebied met een beschermd aanzicht bevindt, moet er een vergunning …

Bedrijfsgegevens van de machine die handdesinfecterend ...

Reliability Centered Maintenance - MAAK Techniek- Bedrijfsgegevens van de machine die handdesinfecterend middel maakt ,De laatste stap die het Reliability Centered Maintenance proces compleet maakt, is het continu blijven leren van eerdere ervaringen, continuous improvement.Reliability Centered Maintenance kan dus gebruikt worden om een kosteneffectieve onderhoudsstrategie te …

Farmatec Aanvraagformulier voor een fabrikanten ...

Aanvraagformulier voor een fabrikanten vergunning als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet (Gnw) ... Vervaardigen is het fysiek bereiden van een toedieningsvorm. In het kader van dit aanvraagformulier maken ... Indien er sprake is van Real Time Release Testing, moet u dit vermelden bij 1.7.

Bedrijfsgegevens van de machine die handdesinfecterend ...

Reliability Centered Maintenance - MAAK Techniek- Bedrijfsgegevens van de machine die handdesinfecterend middel maakt ,De laatste stap die het Reliability Centered Maintenance proces compleet maakt, is het continu blijven leren van eerdere ervaringen, continuous improvement.Reliability Centered Maintenance kan dus gebruikt worden om een kosteneffectieve onderhoudsstrategie te …

RICHTLIJN (EU) 2017/ 1572 VAN DE COMMISSIE - van 15 ...

een vergunning voor het in de handel brengen vallen, uitvoeren overeenkomstig de infor matie die in de aanvraag van die vergunning voor het in de handel brengen is ver meld. 2. De lidstaten ver plichten de fabr ikant op gezette tijden zijn fabr icagemethoden te evalueren in het licht van de

Van IKEA tot Aldi: hoe bedrijven omgaan met het coronavirus

Na de belofte om op zaterdag 14 maart handdesinfecterend middel te vervaardigen, rolde het bedrijf de volgende maandag al zijn eerste flessen van de productieband en leverde deze aan de Franse ...

vergunning voor het vervaardigen van handdesinfecterend ...

EUR-Lex - 32016R0387 - EN - EUR-Lex- vergunning voor het vervaardigen van handdesinfecterend middel vereist in de staat Odisha ,Het staat bovendien vast dat de kosten voor het toevoegen van een inwendige en uitwendige bekleding aan een kale buis gewoonlijk tot 20 % van de totale productiekosten van een nodulaire buis vertegenwoordigen.De bijkomende bewerking moet derhalve als wezenlijk …

Hygiënerichtlijn voor kampeergelegenheden, jachthavens en ...

De hygiënerichtlijn voor kampeergelegenheden, jachthavens en groepsaccommodaties is voor het laatst volledig herzien in 2017. Tussentijdse wijzigingen sinds de laatste herziening staan aangegeven in de Verantwoording. De schoonmaakschema’s bij deze richtlijn kunt u hier downloaden als Word-document. Voor het maken van een checklist of rapport kunt u gebruik maken van de normenlijst.

L 262/22 Publicatieblad van de Europese Unie 14.10

de techniek en de ontwikkeling van het geneesmiddel voor onderzoek. Wanneer een wijziging van het dossier van de vergunning voor het in de handel brengen of een wijziging van het in artikel 9, lid 2, van Richtlijn 2001/20/EG bedoelde verzoek noodzakelijk is, wordt het verzoek tot wijziging bij de bevoegde autoriteiten ingediend. Artikel 6

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijn ...

4. Blijf het middel uitwrijven tot alles is opgedroogd. Pas dan zijn ziekteverwekkers gedood. In hoofdstuk 6 vindt u een printklare versie van deze instructie ‘handen desinfecteren’. 2.2 Condooms en glijmiddelen Voor sekswerkers is het gebruik van condooms en glijmiddel onmisbaar om besmetting met soa’s te …

Van IKEA tot Aldi: hoe bedrijven omgaan met het coronavirus

Na de belofte om op zaterdag 14 maart handdesinfecterend middel te vervaardigen, rolde het bedrijf de volgende maandag al zijn eerste flessen van de productieband en leverde deze aan de Franse ...

Het afgeven van de vergunning - Belastingdienst

Apr 30, 2016·Het niet tijdig melden van de overschrijding en het voortzetten van de handelingen terwijl de verleende hoeveelheid al is overschreden, betekent het niet nakomen van een verplichting voorkomende uit het hebben van een vergunning en leidt tot het ontstaan van een douaneschuld of het niet teruggeven van de betaalde rechten als sprake is van de douaneregeling actieve veredeling ...

Hygiënerichtlijn voor het piercen van oren en neusvleugels ...

De hygiënerichtlijn voor het piercen van oren en neusvleugels is voor het laatst volledig herzien in 2014. Tussentijdse wijzigingen sinds de laatste herziening staan aangegeven in de Verantwoording. De schoonmaakschema’s bij deze richtlijn kunt u hier downloaden als Word-document.

vergunning voor het vervaardigen van handdesinfecterend ...

EUR-Lex - 32016R0387 - EN - EUR-Lex- vergunning voor het vervaardigen van handdesinfecterend middel vereist in de staat Odisha ,Het staat bovendien vast dat de kosten voor het toevoegen van een inwendige en uitwendige bekleding aan een kale buis gewoonlijk tot 20 % van de totale productiekosten van een nodulaire buis vertegenwoordigen.De bijkomende bewerking moet derhalve als wezenlijk …

Hygiënerichtlijn voor permanente make-up | RIVM

De hygiënerichtlijn voor permanente make-up is voor het laatst volledig herzien in juni 2014. Tussentijdse wijzigingen sinds de laatste herziening staan aangegeven in de Verantwoording. De schoonmaakschema’s bij deze richtlijn kunt u hier downloaden als Word-document.

Groothandel handdesinfecterend middel van hoge kwaliteit

handdesinfecterend middel, ontsmettingsmiddel ... We nemen een volwassen formuleproces uit het Duits over. Het is geschikt voor tafel-, douane-, ziekenhuis-, school-, luchtdesinfectie, groene milieubescherming, kan op de huid en slijmvliesdesinfectie worden aangebracht.

Hygiënerichtlijn voor piercen | RIVM

De hygiënerichtlijn voor piercen is voor het laatst volledig herzien in 2014. Tussentijdse wijzigingen sinds de laatste herziening staan aangegeven in de Verantwoording. De schoonmaakschema’s bij deze richtlijn kunt u hier downloaden als Word-document.

Frauduleus vervaardigen of voorhanden hebben van ...

Bij het vervaardigen van accijnsgoederen buiten een AGP is niet in alle gevallen sprake van het overtreden van het verbod in artikel 5 van de WA. Lid 2 van artikel 5 bevat een uitzondering op dat verbod: als de vervaardiging plaatsvindt onder de voorwaarden van de douanewetgeving.

heb ik een vergunning nodig om handdesinfecterend middel ...

FAQ's | Keylite Dakramen- heb ik een vergunning nodig om handdesinfecterend middel te vervaardigen ,Heb je een vergunning nodig voor een Daglichtspot?Niet voor de kleinere maten, aangezien er geen verschil is met een schoorsteen of een rookkanaal. Als het gebouw op de monumentenlijst is geplaatst of zich in een gebied met een beschermd aanzicht bevindt, moet er een vergunning …

Hygiënerichtlijn voor evenementen | RIVM

De hygiënerichtlijn voor evenementen is voor het laatst volledig herzien in 2014. Tussentijdse wijzigingen sinds de laatste herziening staan aangegeven in de Verantwoording. De schoonmaakschema’s bij deze richtlijn kunt u hier downloaden als Word-document. Voor het maken van een checklist of rapport kunt u gebruik maken van de normenlijst.

vergunning nodig om handdesinfecterend middel in het VK te ...

Staatscourant 2012, 8342 | Overheid.nl > Officiële ...- vergunning nodig om handdesinfecterend middel in het VK te vervaardigen ,In het Besluit OM-afdoening (p.m. Stb.), zoals dit per 1 mei 2012 is gewijzigd, is krachtens artikel 257ba, eerste lid, Sv voor onderscheidenlijk: 1) daarin aangewezen zaken betreffende misdrijven of overtredingen in de sfeer van de milieuwetgeving, voor zover die ...

of een medicijndistributeur een vergunning voor het ...

Farmaceutische en andere vergunningen aanvragen bij ...- of een medicijndistributeur een vergunning voor het vervaardigen van handdesinfectie kan aanvragen ,Als u geneesmiddelen geheel of gedeeltelijk bereidt, laat bereiden, verpakt of etiketteert, heeft u een fabrikantenvergunning nodig.Dat geldt ook als u geneesmiddelen invoert van buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Landelijk Centrum Hygiëne en ... - GGD Hart voor Brabant

medewerker. In bepaalde situaties heeft ook de eigenaar van het pand of de locatie verantwoordelijkheden; de organisatie van het evenement moet nagaan of de eigenaar deze verantwoordelijkheid ook neemt/heeft genomen. De vergunning voor een evenement wordt door de organisatie aangevraagd bij de gemeente. De