normen die vereist zijn bij de vervaardiging van handdesinfecterend middel

  • Huis
  • /
  • normen die vereist zijn bij de vervaardiging van handdesinfecterend middel

Verordening (EU) nr. 1179/2012 van de Commissie van 10 ...- normen die vereist zijn bij de vervaardiging van handdesinfecterend middel ,De procedure voor het vaststellen van de bewakingsfrequentie dient te worden gedocumenteerd als onderdeel van het beheersysteem en dient beschikbaar te zijn voor controle. 1.3. Het kringloopglas mag geen enkele van de gevaarlijke eigenschappen vertonen die voor­ komen op de lijst van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG. Het kringloopglas dient teProductie van halfgeleiders en elektronica HMI-systemen en ...communicatie-aansluitingen die vereist zijn bij een groot aantal HMI-systemen die zijn ontwikkeld voor onze klanten. Verbeteren van HMI-ontwerpen door middel van een mix van technologieën HMI-technologie EAO BR Semi Electronics 11-11.indd 4 29.11.11 08:06Algemene hygiënerichtlijn | RIVM

De algemene hygiënerichtlijn is opgesteld in 2019. Tussentijdse wijzigingen sinds de laatste herziening worden aangegeven in de Verantwoording.. Bij deze richtlijn vindt u instructies (bijvoorbeeld voor handen wassen), voorbeelden van schoonmaakschema’s en een normenlijst.

Handig die LCI-richtlijn van het RIVM

Dit is de volgende code: een N-code (4 tot 5 cijfers gevolgd door ‘-N’, bijvoorbeeld: 12345 N) of NL-nummer, bijv. NL-1234567(-0000). Daarnaast moet de fabrikant op de verpakking melden waarvoor het middel gebruikt mag worden. Middelen die zijn toegelaten, staan op de website van het Ctgb.

Algemene hygiënerichtlijn | RIVM

De algemene hygiënerichtlijn is opgesteld in 2019. Tussentijdse wijzigingen sinds de laatste herziening worden aangegeven in de Verantwoording.. Bij deze richtlijn vindt u instructies (bijvoorbeeld voor handen wassen), voorbeelden van schoonmaakschema’s en een normenlijst.

Zijn ftalaten bij medische toepassingen schadelijk? - Ge-Bu

Ftalaten zijn esters van ftaalzuur en diverse alcoholen. De meest gebruikte is bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP). Ftalaten worden onder meer gebruikt bij de vervaardiging van drukinkten, lijmen, parfums en geparfumeerde producten, en als weekmakers voor kunststoffen en synthetische polymeren, zoals polyvinylchloride (PVC).

EUR-Lex - 32017L1572 - EN - EUR-Lex

Bij de invoer van geneesmiddelen uit derde landen zien de lidstaten erop toe dat bij de vervaardiging van de geneesmiddelen normen zijn toegepast die ten minste gelijkwaardig zijn aan die van de goede praktijken bij het vervaardigen die in de Unie zijn vastgesteld, en dat de geneesmiddelen zijn gefabriceerd door daartoe gemachtigde fabrikanten.

AANVULLENDE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE …

vereist is, (c) zorgen voor repatriëring, indien vereist, en (d) wanneer toestemming van de gast is verleend. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens die vereist zijn volgens COVID-19-procedures en om de rechten van betrokkenen uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via [email protected]

Handig die LCI-richtlijn van het RIVM

Dit is de volgende code: een N-code (4 tot 5 cijfers gevolgd door ‘-N’, bijvoorbeeld: 12345 N) of NL-nummer, bijv. NL-1234567(-0000). Daarnaast moet de fabrikant op de verpakking melden waarvoor het middel gebruikt mag worden. Middelen die zijn toegelaten, staan op de website van het Ctgb.

Specificatie van een beton voor diepwanden « WTCB-Contact ...

Specificatie van een beton voor diepwanden. In januari 2014 is er een herziening verschenen van de Europese norm NBN EN 206-1 met betrekking tot de specificatie, de eigenschappen, de vervaardiging en de conformiteit van beton. In vergelijking met zijn vorige versie uit 2001, bevat deze herziene norm NBN EN 206 enkele bijkomende eisen voor het beton dat bestemd is voor speciale geotechnische ...

Verordening (EU) nr. 1179/2012 van de Commissie van 10 ...

De procedure voor het vaststellen van de bewakingsfrequentie dient te worden gedocumenteerd als onderdeel van het beheersysteem en dient beschikbaar te zijn voor controle. 1.3. Het kringloopglas mag geen enkele van de gevaarlijke eigenschappen vertonen die voor­ komen op de lijst van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG. Het kringloopglas dient te

EUR-Lex - 32003L04 - EN - EUR-Lex

1. De lidstaten waarborgen door middel van de herhaalde inspecties bedoeld in artikel 111, lid 1, van Richtlijn 2001/83/EG en door middel van de inspecties bedoeld in artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2001/20/EG, dat de fabrikanten de bij deze richtlijn vastgestelde beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken bij het vervaardigen naleven.

L_2017238NL.01004401.xml - EUR-Lex

Bij de invoer van geneesmiddelen uit derde landen zien de lidstaten erop toe dat bij de vervaardiging van de geneesmiddelen normen zijn toegepast die ten minste gelijkwaardig zijn aan die van de goede praktijken bij het vervaardigen die in de Unie zijn vastgesteld, en dat de geneesmiddelen zijn gefabriceerd door daartoe gemachtigde fabrikanten.

Aluminium en Anodiseren 7e uitgave 2011 - Vereniging ION

anodiseerbedrijven, alsmede aluminium extrusiebedrijven met anodiseercapaciteit, zijn bij de STANOD aangesloten. Daarnaast kent STANOD begunstigers. Dit zijn bedrijven of instellingen die in voldoende mate betrokken zijn bij het anodiseren van aluminium en zijn legeringen.

Analyse met MTM en ETA H.A. de Vries - WUR

tijdwaarden die afhankelijk zijn van de aard van de bewegingen en de omstandigheden waaronder zij worde n verricht. De M.T.M, kent basisbewegingen voor: - de handen en/of de vingers - de ogen - het lichaam - de benen en/of de voeten De bewegingen worden door middel van …

Productie van halfgeleiders en elektronica HMI-systemen en ...

communicatie-aansluitingen die vereist zijn bij een groot aantal HMI-systemen die zijn ontwikkeld voor onze klanten. Verbeteren van HMI-ontwerpen door middel van een mix van technologieën HMI-technologie EAO BR Semi Electronics 11-11.indd 4 29.11.11 08:06

Normen - Molinel

Ze zijn bestemd om de drager zichtbaar te maken voor bestuurders van voertuigen en andere mechanische uitrustingen, onder alle lichtomstandigheden, overdag en ’s nachts in de lichten van een voertuig. De gebruikers moeten bij de keuze van hun bescherming rekening houden met de omgeving, en de kleur kiezen die voor optimaal contrast zorgt.

Vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde ...

Vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking ... die zijn voorzien van het systeem, voldoen aan de eis van waterdichtheid. ... * Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 9600 . Author:

Specificatie van een beton voor diepwanden « WTCB-Contact ...

Specificatie van een beton voor diepwanden. In januari 2014 is er een herziening verschenen van de Europese norm NBN EN 206-1 met betrekking tot de specificatie, de eigenschappen, de vervaardiging en de conformiteit van beton. In vergelijking met zijn vorige versie uit 2001, bevat deze herziene norm NBN EN 206 enkele bijkomende eisen voor het beton dat bestemd is voor speciale geotechnische ...

Toetsleidraad Vakbekwaamheid - Stichting ERM

o Aanpak beperkende factoren: De externe factoren die van invloed zijn bij de restauratie. Toetsen van/rekening houden met 5 o Technische opties: Keuze voor de ingreep op basis van de technische restauratiemogelijkheden. o Financiële middelen: beschikbare financiële middelen en hoe die van invloed zijn op de restauratie.

Voedselcontactmaterialen | Verpakkingsvoorschriften ...

Voedselcontactmaterialen. Verpakkingen voor voedingsmiddelen moeten voldoen aan de daaraan bij wet gestelde eisen. Bent u fabrikant van verpakkingsmaterialen of handelt u in materialen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen? U dient er zorg voor te dragen dat uw producten in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake voedselverpakkingen.

Hygiënerichtlijn voor GGD'en | RIVM

De hygiënerichtlijn voor GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst 'en is voor het laatst volledig herzien in 2019. Tussentijdse wijzigingen sinds de laatste herziening staan aangegeven in de Verantwoording. De reinigingsschema’s bij deze richtlijn kunt u hier downloaden als Word-document. Voor het maken van een checklist of rapport kunt u gebruik maken van de normenlijst.

Hygiënerichtlijn voor GGD'en | RIVM

De hygiënerichtlijn voor GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst 'en is voor het laatst volledig herzien in 2019. Tussentijdse wijzigingen sinds de laatste herziening staan aangegeven in de Verantwoording. De reinigingsschema’s bij deze richtlijn kunt u hier downloaden als Word-document. Voor het maken van een checklist of rapport kunt u gebruik maken van de normenlijst.

Laser aanwijzer wetten die gevaarlijk zijn voor de ...

Aanmelding dient niet te worden uit de jurisdictie van het ministerie van Economie. Producten zijn getest, die elk overeenstemmen met de zogenaamde voorbereiding op een noodsituatie, de PL verzekering is ook nodig om toe te treden. Voor meer informatie dan we hebben gezien de technische normen die vereist zijn door de wet aan de laser pointer.

Aluminium en Anodiseren 7e uitgave 2011 - Vereniging ION

anodiseerbedrijven, alsmede aluminium extrusiebedrijven met anodiseercapaciteit, zijn bij de STANOD aangesloten. Daarnaast kent STANOD begunstigers. Dit zijn bedrijven of instellingen die in voldoende mate betrokken zijn bij het anodiseren van aluminium en zijn legeringen.

Hygiënerichtlijn voor GGD'en | RIVM

De hygiënerichtlijn voor GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst 'en is voor het laatst volledig herzien in 2019. Tussentijdse wijzigingen sinds de laatste herziening staan aangegeven in de Verantwoording. De reinigingsschema’s bij deze richtlijn kunt u hier downloaden als Word-document. Voor het maken van een checklist of rapport kunt u gebruik maken van de normenlijst.