21gfr deel 178.1010 ontsmettingsmiddel

  • Huis
  • /
  • 21gfr deel 178.1010 ontsmettingsmiddel

Artikel 1.21 Nadere voorwaarden na gebruiksmelding ...- 21gfr deel 178.1010 ontsmettingsmiddel ,Artikel 1.21 Nadere voorwaarden na gebruiksmelding. Naar Bouwbesluit; Het eerste lid betreft het opleggen van nadere voorwaarden. Het bevoegd gezag beoordeelt of het gemelde voorgenomen gebruik van een bouwwerk waarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn (artikel 1.18, eerste lid, onderdeel a, onder 1) wel voldoende brandveilig kan worden geacht.Artikel 11Artikel 11 Overige anorganische meststoffen die hoofdzakelijk zijn bedoeld om micronutriënten te leveren zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing die past bij de bodemgesteldheid en de teelt waarvoor de meststof wordt gebruikt. Informatie geldend op 20-09-2019 Overzicht van wijzigingen voor dit artikel (20-09-2019) Ontstaansbron Inwerkingtreding Datum van inwerking- treding Terugwerkende ...wetten.nl - Informatie - Regeling Geneesmiddelenwet ...

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt Geen. Wetstechnische informatie voor Artikel 7.8; Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel ...

wetten.nl - Informatie - Regeling Geneesmiddelenwet ...

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt Geen. Wetstechnische informatie voor Artikel 7.8; Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel ...

wetten.nl - Informatie - Regeling Geneesmiddelenwet ...

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt Geen. Wetstechnische informatie voor Artikel 3.16d; Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel ...

12 - Voegmiddelen

Fireproof maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en je voorkeuren te onthouden. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen …

wetten.nl - Informatie - Regeling Geneesmiddelenwet ...

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt Geen. Wetstechnische informatie voor Artikel 3.16d; Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel ...

wetten.nl - Informatie - Geneesmiddelenwet - BWBR0021505

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt Geen. Wetstechnische informatie voor Artikel 1; Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel ...

Afvoer ingezamelde geneesmiddelenresten al in 93% ...

De inzameling van medicijnafval is in 93% van de Nederlandse gemeente inmiddels goed geregeld. Dit blijkt uit het derde ‘KNMP Onderzoek Medicijnafval’. Mede dankzij de steun van de KNMP zijn apotheken er in geslaagd om in nagenoeg alle gemeenten te komen tot goede afspraken. In 2016 was dit in nog maar 55% van de gemeenten […]

Id-a1467d5b-1e51-49ef-81b1-a81d00936ac0 - GEMMA Online

Deze pagina is het laatst bewerkt op 28 okt 2019 om 10:35. Heeft u vragen of opmerkingen over GEMMA Online, mail naar [email protected]

wetten.nl - Informatie - Geneesmiddelenwet - BWBR0021505

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt Verwijzingen naar Hoofdstuk 7. Geneesmiddelenwet Artikel 51; Wetstechnische informatie voor Artikel 69; Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) ...

Metadatering en uniforme ontsluiting van gegevens - PETRA Wiki

Principe; ID: P4.2.08: Type: Informatiearchitectuur-gegevens: Stelling: De provincies zorgen voor metadatering en uniforme ontsluiting van gegevens. Motivatie

gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede lid, 10.25 en ...

3 Artikel 5. Aanwijzing van inzamelplaats 1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente, waar in …

Oncoline: : Overzicht richtlijnen

Overzicht richtlijnen Oncoline. Hier vindt u een alfabetische overzichtslijst van de landelijke en regionale richtlijnen die momenteel via Oncoline te raadplegen zijn.

Nr 127 - DigitCrea

EXIF informatie foto schreef: Datum foto: 06-02-2010 13:38:28 Sluitertijd: 1/1000 ISO: 200 Belichtinscompensatie: -0.3 Brandpuntafstand:

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN …

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE MAATSCHAPPIJ Productnaam KLEA™ 134a De Registratie Nr van het REACH 01-2119459374-33-0000 Fabrikant Mexichem UK Limited The Heath Business & Technical Park

Metaalunie > Details

Metaalunie - De ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal.

Artikel 21 - Omgevingsweb

Artikel 21 1 De hoeveelheden zware metalen in meststoffen worden vastgesteld door middel van analyse van een uit de desbetreffende meststoffen volgens algemeen geldende bemonsteringsprincipes genomen representatief monster. 2 De bemonstering van zuiveringsslib geschiedt ten minste in de frequentie, bedoeld in artikel 9, in samenhang met bijlage IIA, van richtlijn nr. 86/278/EEG van de Raad […]

12 - Voegmiddelen

Fireproof maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en je voorkeuren te onthouden. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen …

wetten.nl - Informatie - Regeling Geneesmiddelenwet ...

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt Verwijzingen naar Paragraaf 3. Regeling Geneesmiddelenwet Artikel 3.1; Wetstechnische informatie voor Artikel 3.8; Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) ...

Oncoline: : Overzicht richtlijnen

Overzicht richtlijnen Oncoline. Hier vindt u een alfabetische overzichtslijst van de landelijke en regionale richtlijnen die momenteel via Oncoline te raadplegen zijn.

11.2.2.1 Gebruikers hebben toegang tot speciale ...

11.2.2.1 Gebruikers hebben toegang tot speciale bevoegdheden voorzover dat voor de uitoefening van hun taak noodzakelijk is (need to know, need to use).

wetten.nl - Informatie - Geneesmiddelenwet - BWBR0021505

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt Verwijzingen naar Hoofdstuk 7. Geneesmiddelenwet Artikel 51; Wetstechnische informatie voor Artikel 69; Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) ...

Artikel 11

Artikel 11 Overige anorganische meststoffen die hoofdzakelijk zijn bedoeld om micronutriënten te leveren zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing die past bij de bodemgesteldheid en de teelt waarvoor de meststof wordt gebruikt. Informatie geldend op 20-09-2019 Overzicht van wijzigingen voor dit artikel (20-09-2019) Ontstaansbron Inwerkingtreding Datum van inwerking- treding Terugwerkende ...

999/178bis van 19 oktober 2016 - Procedure ontbrekende ...

Nieuw: 30 april 2020 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, wat betreft de datum van het ...

gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede lid, 10.25 en ...

3 Artikel 5. Aanwijzing van inzamelplaats 1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente, waar in …