handhygiëne dagactiviteiten

  • Huis
  • /
  • handhygiëne dagactiviteiten

Kwaliteitsverslag, QuaRijn 2019- handhygiëne dagactiviteiten ,rondom handhygiëne, incomateriaal meteen opruimen en kennis van de HACCP-richtlijnen. ... Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 25.930 Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) 76.524 Aantal uren Wmo huishoudelijke verzorging 71.686Informatie Coronavirus - HWW ZorgHWW zorg neemt de uitbraak van het coronavirus in Nederland uitermate serieus. Omdat wij zorg- en dienstverlening geven aan kwetsbare mensen/ouderen, zijn we extra alert. Wij volgen in ons beleid het RIVM. Bestaande protocollen met betrekking tot infectiepreventie worden aangescherpt en extra onder de aandacht gebracht. Dit houdt in dat wij nóg meer dan anders … >>Mondneusmaskers verplicht - BrabantZorg

Weet dat u niet volledig beschermd bent wanneer u een mondneusmasker draagt. Afstand houden en correcte handhygiëne blijven daarom ook uiterst belangrijk! Tijdelijke sluiting restaurants. Tijdens de landelijke persconferentie van 13 oktober j.l. is medegedeeld dat restaurants per 14 oktober om 22.00 uur gesloten moeten worden.

Veelgestelde vragen coronavirus bij De Zorggroep

o Goede handhygiëne. o Vermijd drukke plekken. Gaat de dagbesteding en dagbehandeling door? Zowel intra- als extramurale cliëntenkunnen gebruikmaken van diverse dagactiviteiten in-en extern. Hierbij gelden de algemene afspraken t.a.v. maximaal aantal personen, hygiëne, het

De Zorgboog

De dagactiviteiten van de Zorgboog blijven open met inachtneming van alle maatregelen. Thuiszorgcliënten U mag er vanuit gaan dat u veilige zorg ontvangt, omdat onze medewerkers handelen volgens de actuele richlijnen van het RIVM.

BIJZONDER NOOD EN INTERVENTIEPLAN - PDF Free Download

Ten minste een FFP2- masker voor handelingen en behandelingen met aërosolvorming. voor de omgeving van een patiënt thuis: chirurgisch masker indien men zich in nabijheid van patiënt (<1m) bevindt en enkel wanneer patiënt zelf geen masker verdraagt Handhygiëne Een goede handhygiëne is belangrijk om verspreiding van het virus te beperken.

Veilige zorg op maat : Vivium Zorggroep

Binnen Vivium stemmen we de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk af op de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. De medewerker onderzoekt samen met de cliënt en eventueel zijn naasten welke wensen en mogelijkheden er zijn.

Algemeen - WZU Veluwe

Goede handhygiëne en mondkapjes voldoen voor nu.” WZU Veluwe staat in nauw contact met de GGD. “Die is erg content over hoe we de situatie hebben aangepakt.” ... Voor de dagactiviteiten betekent dit de vereiste 1,5 meter afstand houden en een passend aantal bezoekers per locatie.

Informatie Coronavirus - HWW Zorg

HWW zorg neemt de uitbraak van het coronavirus in Nederland uitermate serieus. Omdat wij zorg- en dienstverlening geven aan kwetsbare mensen/ouderen, zijn we extra alert. Wij volgen in ons beleid het RIVM. Bestaande protocollen met betrekking tot infectiepreventie worden aangescherpt en extra onder de aandacht gebracht. Dit houdt in dat wij nóg meer dan anders … >>

Veelgestelde vragen coronavirus bij De Zorggroep

o Goede handhygiëne. o Vermijd drukke plekken. Gaat de dagbesteding en dagbehandeling door? Zowel intra- als extramurale cliëntenkunnen gebruikmaken van diverse dagactiviteiten in-en extern. Hierbij gelden de algemene afspraken t.a.v. maximaal aantal personen, hygiëne, het

WELKOM OP REVALIDATIE AFDELING DE BRUG - PDF Gratis …

Dagactiviteiten Samen met u zoeken wij naar een dag invulling. Als u dat wenst, worden uw familie en vrienden hier zoveel mogelijk bij betrokken. De activiteiten zijn verbonden aan alledaagse bezigheden, zoals opstaan, eten en drinken, krant lezen en televisie kijken. ... Na het aaien of knuffelen van (huis-)dieren wordt handhygiëne toegepast ...

CORONA IN HET VERPLEEGHUIS LESSONS LEARNED IN UKON ...

• Handhygiëne is gewoon geworden • Snel testen, snel in isolatie (?) • Aparte looppaden, ook voor 1e lijns cliënten ... • Inzet van behandelaren in de zorg en dagactiviteiten • Elke verzorgende kan interdisciplinair consult aanvragen • Betrokkenheid locatiemanager, …

DRAAIBOEK CORONAVIRUS Woonzorg - ZorgScala

• Voor en na de zorgverlening handhygiëne toepassen • Niesen hoest in jeelleboog • 1,5 meter afstandindien mogelijk 3.1 Gebruik van sanitair bij cohorten • Mochten er maar twee badkamers op 1 unit zijn: gebruik één badkamer voor besmette cliënten en een badkamer voor niet besmette cliënten. • Deel geen sanitair. Plaats bij ...

Blanckenborg

Kerngegeven Aantal/bedrag Cliënten Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar 98 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 38 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 127 ... Vanuit de IGZ is structurele aandacht voor handhygiëne in verpleeg- en verzorgingshuizen en zorg thuis ...

Handreiking dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling ...

Lees in deze handreiking over het werken met kinderen en jongeren in de dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling in tijden van corona. Algemene informatie bij face-to-face contact Het is belangrijk dat je als professional op de hoogte bent van de algemene maatregelen. De belangrijkste informatie ...

Beste directie, Beste pastores . Zondag om 10.00 uur op ...

De maatregel rond het in acht nemen van extra handhygiëne geldt evenzeer voor de priesters die een individuele ziekenzalving toedienen. Wij adviseren u dan ook om – voor het geval dit nog niet het geval is- in overleg met uw directie of ... bezoek en dagactiviteiten) waar sommigen –al dan niet getroffen- zullen in terecht komen.

Alle info m.b.t. het speelpleinwerkjaar 2020 - 2021 ...

Handhygiëne is cruciaal. Als je voor de nodige handhygiëne zorgt, kan je samen koken met kinderen en jongeren. Voor zaken die verhit of gebakken worden (cake, pannenkoeken, soep…) is er sowieso geen gevaar. Voor iets als bv. fruitsla maken kan je adviseren dat er mondmaskers gedragen worden.

Dossier coronavirus voor zorgorganisaties

Met name handhygiëne en hoesthygiëne. U zou opvallende instructieposters met pictogrammen kunnen ophangen op diverse plaatsen in uw organisatie, waaronder de (bezoekers)toiletten. ... • Met betrekking tot dagactiviteiten en dagbesteding, is het advies daar waar kan geen of een zeer beperkt programma aan te bieden. Wanneer dit leidt tot

Algemeen - WZU Veluwe

Goede handhygiëne en mondkapjes voldoen voor nu.” WZU Veluwe staat in nauw contact met de GGD. “Die is erg content over hoe we de situatie hebben aangepakt.” ... Voor de dagactiviteiten betekent dit de vereiste 1,5 meter afstand houden en een passend aantal bezoekers per locatie.

Health | Page 67 | SPF Santé Publique

• Handhygiëne Een goede handhygiëne doet het aantal ziekenhuisinfecties dalen. Daarom organiseert de FOD Volksgezondheid om de twee jaar de nationale campagne « U bent in goede handen ». Deze campagne loopt in alle gezondheidszorgvoorzieningen in België. • Borstvoeding

Veilige zorg op maat : Vivium Zorggroep

Binnen Vivium stemmen we de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk af op de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. De medewerker onderzoekt samen met de cliënt en eventueel zijn naasten welke wensen en mogelijkheden er zijn.

Alle info m.b.t. de speelpleinzomer | Speelplein.Net

Handhygiëne is cruciaal. Als je voor de nodige handhygiëne zorgt, kan je samen koken met kinderen en jongeren. Voor zaken die verhit of gebakken worden (cake, pannenkoeken, soep…) is er sowieso geen gevaar. Voor iets als bv. fruitsla maken kan je adviseren dat er mondmaskers gedragen worden.

Kwaliteitsverslag, QuaRijn 2019

rondom handhygiëne, incomateriaal meteen opruimen en kennis van de HACCP-richtlijnen. ... Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 25.930 Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) 76.524 Aantal uren Wmo huishoudelijke verzorging 71.686

GGZ Standaarden

Groepsbehandelingen en dagactiviteiten zijn mogelijk onder de voorwaarde dat er met groepen gewerkt wordt die niet groter zijn dan de ruimte toelaat. Bij beperkte faciliteiten voor het organiseren van groepen, moet een goede afweging gemaakt worden voor welke patiëntengroepen een groepsbehandeling of dagactiviteitenaanbod kan worden aangeboden.

Maatregelen coronavirus: Zorggroep Apeldoorn en omstreken

• De bezoeker betracht goede handhygiëne (handen wassen of met alcohol desinfecteren). • Indien de 1,5 meter niet gevolgd kan worden, doet de bezoeker een mondkapje op en draagt dit de gehele bezoektijd. Bezoekregels kunnen per afdeling verschillen De duur en frequentie van het bezoek is maatwerk en kan per afdeling verschillen.

DC-Mozaiek » Corona maatregelen

De belangrijkste richtlijnen zijn en blijven enerzijds handhygiëne en ‘social distancing’ of afstand houden. Bovendien houden we iedereen in de mate van het mogelijke op dezelfde plek om vermenging van groepen en contexten te voorkomen. Zo vermijden we dat cliënten ziek worden door het virus.